Park Shin Hye Play The Gayageum for “You’ve Fallen For Me”

Park Shin Hye willingly played a gayageum, a traditional Korean string instrument, for her role on “You’ve Fallen For Me” (also known as Heartstring). For playing Lee Kyu Won’s character as an art student, Park Shin Hye hired a trainer to teach her play a gayageum. She appears as a lovely student whose specialist in gayageum.

She really likes  the sound that comes out from gayageum which is beautiful and feminine. She still continues to practice to make a better gayageum performance and create more beautiful sounds.

Kyu Won’s eagerness for gayageum is influenced by her grandfather, but in art school she tries to find her real dream. “You Fallen For Me” will start airing on June 29th.

[info and image source]

One Response to Park Shin Hye Play The Gayageum for “You’ve Fallen For Me”

 1. با سلام امیدوارم که حال تان خوب باشد.آیا ایمیل قبلی بنده را دریافت نموده اید وبدقت خوانده اید؟چندی است که دیگر ارائه نظر نمی دهید.مطالب به هیچ عنوان تکراری نمی باشند.لطفا نظرات خودتان را پیرامون ایمیل هایم البته حتما پس از قاضی کردن وجدان تان اعلام نمائید وبشدت از ارائه مطالب بسیارنامناسب ونادرست در خصوص بویژه مسائل پیرامون بنده بپرهیزید.دوباره خواستم تکرار کنم که ادامه این وضع بلاتکلیفی تحمیلی جانکاه طویل المدت بشدت جنایتکارانه ومجرمانه ونابخشودنی دیر یا زود طبیعتا وبه ناگزیر می تواند حوادث بسیار دلخراش وشوک آوری را رقم بزند وبه احتمال زیاد می تواند باعث خونریزی وکشت وکشتار واقدامات مقابله به مثل انتقام آمیز بسیار بیرحمانه بیانجامد. لذا باید هرچه سریعتر در حالت التماس گونه ابتدا به ساکن از من عذرخواهی شده ومتعاقبا جریمه های فوق العاده زیادی درتمام زمینه ها به من پرداخت شود.البته به نظر من در صورت مهیا شدن شرایط بهترین گزینه برای بنده خروج بنده از ایران می باشد.البته مشروط براین که روند آمدن من به خارج کاملا سازگار با معیارهایم باشند. وطبعا متناسب با رنج هاوظلم های فوق العاده زیادی که از دیرباز در کشور ایران برمن تحمیل کرده اند طبعا باید درخارج در همه زمینه ها بشدت از من استقبال شودودر همه زمینه ها باید بطور گسترده ای با من همکاری صورت بپذیرد.در اینجا اگر بخواهد وضعم روشن شود باید حتما سازگار با معیارهایم باشند. بنده در اینجا اصلا حوصله مطالعه مطالب بسیار بیهوده وکلیشه ای وانرژی بر به اصطلاح شبه دانشگاهی را به هیچ عنوان ندارم.فقط به مطالعه مطالبی خواهم پرداخت که کاملا سازگار با علایقم باشند.آن مطالبی که قبلا در دانشگاه تدریس شدند فوق العاده بی فایده و وقت تلف کن واعصاب خردکن بودند.بعد هم بنده در طول شبانه روز برنامه های بسیار متعددی دارم وطبعا مطالعه بخش بسیار کوچکی از وقتم را خواهد گرفت. به نظر من خیلی بهتر است هرچه سریعتر در بخش خصوصی که به امور صادرات و واردات می پردازد مشغول شوم.وبه نظر من باید خودم هم کارفرما باشم وهم نیروی کار. به گونه ای که احدی نباید بالاتر از من باشد وجرات داشته باشد به من دستور بدهد وامر ونهی کند.که این هم مستلزم سرمایه فراوان است. البته اگر جریمه های بنده را بدهند من خواهم توانست خودم بطور منفرد فعالیتی را در بخش خصوصی آغاز کنم.به هر صورت این جنایت 15 ساله مجددی که در قبال من انجام گرفته به هیچ وجه قابل گذشت وبخشایش نمی باشد.چرا که هم مانع از کارم شدند وهم بدتر از آن مانع از ازدواجم وهم آدم کشتند. زمانی هم که به کار اشتغال داشتم بدترین وسخت ترین وبیهوده ترین مشاغل را به من می سپردند ومدام هم در مسائل داخلی بنده دخالت می کردند.از منظر بنده وهر فرد با وجدان دیگری اقدامات وزارت بازرگانی در قبال بنده به مراتب بدتر از قتل نفس بود.جا داشت طی یک اقدام انقلابی تمام مسئولان وزارت بازرگانی ومزدوران رده پائین پست فطرت سیاه دل شان را بطرز بسیار بی رحمانه ای قصابی کرد ومغزشان را فلج نمود وقلوب سیاه شان را از کار می انداختند.در مورد ازدواج که به نظر من در ایران با توجه به شرایطی که دارم وبا در نظر گرفتن ظلم های فراوانی که مدتهاست در قبالم اتخاذ شده باید عنوان نمایم که من اصلا وابدا نامزدی ندارم.واین خانم کاشانی را نمی شناسم وابدا هم ازدواجم را با او پیگیری نخواهم کرد. اگر او سی سال از من کوچکتر باشد واز حیث اعتقادی کاملا با نرم های بنده سازگاری واشتراک داشته باشد یعنی او هم اندیشه های اومانیسمی و…داشته باشد واز حیث ظاهری واخلاقی هم مطابق با استانداردهای بنده در اوج وعالی باشد موظف است که همین الان التماس کنان با من تماس بگیرد.والا طولانی کردن این روند می تواند منجر به شوک شدید او وخانواده اش و…بیانجامد وحتی می تواند جان خانواده وفامیلش وخصوصا خودش را طی یک سری اقدامات تلافی جویانه وهدفمند وناگهانی بیرحمانه بگیرد.بنابراین اگر چنین فردی قصد ازدواج با من را داشته باشد باید الان مثل بید از من بترسد.چه خودش چه خانواده وفامیلش.حادثه خبر نمی کند وهر وقت هم رخ داد تعداد زیادی از افراد را بشدت نسل اندر نسل شوکه وپشیمان خواهد ساخت.بنابراین شوخی کردن با بنده می تواند قیامت به پا کند.بنده در زمینه ازدواج توقعات فزاینده ای دارم.15 سال قبل توقعاتم خیلی کمتر بود. اما الان یک میلیون بار توقعاتم بالاتر رفته است.هر قدر هم این روند طولانی تر شود پیامدهایش فوق العاده دلخراش تر و وحشتناک تر خواهد شد. بنابراین چه بهتر که هرچه سریعتر یا شرایط برای خروج کاملا سرافرازانه ام از ایران فراهم شود ویا بنده با بهترین وعالی ترین افرادی که کاملا با تک تک معیارهایم همخوانی داشته باشند ازدواج کنم.به هرصورت جمهوری اسلامی باید جریمه های فوق العاده زیادی به من هرچه سریعتر بدهد.والا دیر یا زود چه خود این حکومت وچه افراد دیگر که اصلا انتظارش را ندارند بشدت متضرر و وحشت زده وپشیمان وشوکه خواهند شد.از طرفی دکتر اکبر توکلی نقش بسیار مخربی را از دیرباز در قبال من اتخاذ نمود.حتی زمینه را فراهم کرد برای کشته شدن پدرمادرم.ایشان در زمانی که من در اصفهان بودم با ارائه مطالب تهدیدآمیز وضدونقیض وتحقیرآمیز و…نقش بسیار مخربی در قبال من اتخاذ نمود.حتی بعضا بنده را به خروج سریع از شهر اصفهان تشویق نمود وعنوان کرد که مردم اصفهان افراد خطرناکی هستند.ایشان حتی صراحتا به بنده گفت:
  ما نمی خواهیم تمام اعضای خانواده ات را بکشیم!
  از طرفی این فرد صفات وخصائل درونی خود وهمفکرانش وکسانی که به او اطلاعات غلط می دادند را بطورکاملا برعکس و وارونه به من نسبت می داد.هرکسی جای من بود این فرد وزن وبچه هایش را بیرحمانه قصابی می کرد.الان هم اگر من تصادفی با او مواجه شوم به احتمال زیاد حتی ممکن است یک درگیری بسیار خونین وشدید با او وزن وبچه هایش داشته باشم وانتقام چندین ساله خودم را از او بگیرم.بنابراین اصلا وابدا دیگر نباید بنده با او وامثال او حتی بطور تصادفی هم که شده رویارو شوم.به هر صورت باز تکرار می کنم ادامه این وضع تبعات بسیار وحشتناکی را خواهد داشت. از طرفی از آنجائی که بنده فردی بشدت آزاده وسکولار ودارای عقاید اومانیسمی ولیبرالیسمی وحقوق بشری ونوگرایانه وعدالت خواهانه وبین المللی و…می باشم ودشمن قسم خورده ودرجه یک اعتقادت سنتی وقرون وسطائی وفاشیسمی و…می باشم به همین خاطر از دیرباز تاالان خیلی خیلی به بنده بیشتر هم ظلم نموده اند. طوری که افرادی که هزار برابر از هرجهت از من پائین تر بودند حتی یک ایپسیلون از این مصائب را متحمل نشدند.به هرصورت به نظر می رسد که هم حکومت پهلوی وهم حکومت جمهوری اسلامی وهم تفاله های بسیار بی ارزش کوچه بازاری شان از دیرباز در قبال خانواده ما مرتکب جنایات بسیار نابخشودنی اهریمن گونه شده اند. اما هنوز برمن کاملا مکشوف نشده که کدام یک از اینها خبیث تر وشیطان تر وکثافت تر می باشند؟هرچند که اکثرا حکومت پهلوی را زیر سئوال می برند ومقصر ومجرم می پندارند.امیدوارم که رسانه های بین المللی مجرمان واقعی را علنا وبطور بسیار شفاف اعلام نمایند.به هر صورت باید افراد در مواجه با بنده فوق العاده احتیاط کنند.اندکی خطا ویا بی احترامی ویا خروج از استانداردها وموازین مشخص بنده می تواند حوادث بسیار دلخراشی برای آنها بیافریند.ونسل اندر نسل آنها را ماتم زده وپشیمان کند.این امر خصوصا در باره کسانی که قصد ازدواج با من دارند صادق است.به هرصورت به نظر می رسد که عواملی می خواهند باز روند بلاتکلیفی بنده را طولانی تر کرده وهدفشان هم کماکان معذب کردن شدید بنده است به بهانه شیطانی آزمایش وخودسازی وخودشناسی واز این مزخرفات بسیار تهوع آور وهم این که بنده به اصطلاح تا صبح قیامت وتنا زمانی که مسعود زنده است از مسعود که به مثابه سوهان روح هر کسی است نگهداری وپرستاری کنم.به نظر من مجازات افرادی نظیر دکتر عزالدین معنوی حداقل اعدام می باشد.باید امثال دکترمعنوی را زنده زنده قصابی کرد. برای این که امثال او حال مسعود را از دیرباز هزار برابر خراب تر کرده اند.
  به هر صورت باید هر چه سریعتر بشدت از من عذرخواهی شده ومتعاقبا یا تمهیدات لازم جهت خروج بسیار سرافرازانه ام به خارج فراهم شود ویا بنده هر چه سریعتر در ایران ابتدا به ساکن با عالی ترین افراد سازگار با معیارهایم از موضع قدرت ودرکمال شور وشعف وشادمانی بسیار زیاد ازدواج نمایم.بنده دوباره تکرار می کنم که نامزدی ندارم وابدا هم با افرادی که ناسازگار با تک تک معیارها وموازینم باشند ازدواج نخواهم کرد واین کاشانی را هم نمی شناسم. واگر آن گونه که همگان اظهار می کنند او قصد ازدواج با من را دارد باید هم سی سال از من کوچکتر باشد وهم از اعتقادت اومانیسمی برخوردار بوده وهم از حیث ظاهری عالی باشدو…!ضمن اینکه همین الان باید ملتمس کنان با من مستقیما تماس بگیرد.والا چنین اقداماتی می تواند آینده چه او وچه هر فرد دیگری که قصد ازدواج با من را دارد بشدت تباه وسیاه کند.وروزگار آنها وخانواده هایشان را سیاه سیاه نماید.
  در مورد اینکه چرا با خانه خواهرتان رفت وآمد نمی کنم باید به عرض برسانم که ایشان فردی بشدت سطحی و… می باشند وتفاوت بسیار زیادی با مادرم دارند.نمی دانم چه کسانی باعث شده اند که او در طول این سال ها بدجنس وریاکار وهتاک هم بشود.او حریم خود را حفظ نمی کند وبعضا تلفنی به من پرت وپلا می گوید.از حیث اعتقادی 180 درجه با من فرق می کند.همانند کودکان عقب مانده ذهنی سهوا یا عمدا چرند صحبت می کند.وبعضا روی اعصاب آدم راه می رود.ومطالب را بعضا مثل خیلی های دیگربرعکس می گوید.بیم آن می رود که بعد از قربانی شدن احتمالی مسعود نیروهای اهریمنی وفاشیست وتاریک اندیش قرون وسطائی خانواده شما وخواهرتان را هم آماج بلاها وبیماریهای مهندسی شده قراربدهند. چیزی که قبلا بنده چه از زبان دکتر اکبر توکلی وچه از زبان برخی از مردم کوچه وبازار وچه در وزارت بازرگانی وچه به دفعات از زبان محمود شنیده ام.امیدوارم تمام حرف های اینها صددرصد باطل باشند. والا خون خون ایجاد خواهد کرد.کاری نکنند که سگ صاحبش را نشناسد.به هرصورت شماها هم باید خیلی احتیاط کنید.متاسفانه یکی از ثمرات بسیار مخرب تکنولوژی این است که از طریق آن می توان با پنبه سر برید وفجایع وحوادث زیست محیطی و…ایجاد نمود.بیم آن می رود که نهادهای اطلاعاتی کشورهای مختلف ومنجمله وخصوصا ایران بطور مخفیانه با هم در ارتباطند برای تحمیل بلا وبیماری و…بر شهروندان مناطق مختلف جهان. بنابراین در چنین شرایطی باید بطور مستمر نهادهای مستقل حقوق بشری در سراسر جهان با هم تبادل اطلاعات کنند ومدام روشنگری نمایند واز ارائه اکاذیب ومطالب تحریف شده وناقص و…بشدت بپرهیزند وبه صورت مافیائی عمل نکنند.بلکه فقط از ندای وجدان شان الهام بگیرند.الان در جهان عملا تکنولوژی به اصطلاح نقش خدا را ایفا می کند. وخیلی از افراد بسیار گمراه بلاهای منبعث از سواستفاده از فن آوری را به غلط به خدا نسبت می دهند.غافل از این که خدا همان زیبائی درون و وجدان ماآدم هاست ونه چیز دیگر. در واقع خود انسان ها می توانند مصداق عینی وتجلی خارجی خدا شوند.این چیزی که به غلط از دیرباز به خدا نسبت داده ومی دهند همان شیطان مجسم است که در حکومت های مختلف جهان ومزدوران لئیم شان تجلی خارجی می یافت ومی یابد.خدا یعنی وجدان وزیبائی درون افراد.در واقع خدا اسم معنی است نه اسم ذات نه اسم خاص نه اسم عام.امیدوارم که رسانه های مستقل و حقوق بشری جهان مرتبا از طریق اطلاع رسانی های شفاف ماهیت بسیار اهریمنی فاشیست ها وتاریک اندیشان قرون وسطائی ومستبدین ظالم وسیاه دل وقسی القلب را افشا کنند وآنها را رسوای خاص وعام نمایند.حالا در هر مقام وقدرتی ودرهرکجای جهان که باشند.
  در باره مسعود هم باید بگویم که عدم پیاده شدن توصیه های فوق عالمانه وطلائی بنده در قبالش از دیرباز ودرمعرض بلا قرار گرفتن او از طریق تجویز ها وتوصیه های بسیار خطرناک برخی از پزشکان شیطان وابلیس سیرت که بعضا در جهل مرکب هم بوده اند وایضا عدم همکاری خویشاوندانش باعث شده که تحملش از 35 سال قبل تا الان فوق العاده طاقت فرسا بوده باشد.الان هم او خانه را کاملا به زباله دانی وماتم کده تبدیل کرده است.وبه من هم اجازه نظافت اصولی وحرف زدن و…نمی دهد ومن فوق العاده بطرز محیرالعقولی به تنهائی مراعاتش را می کنم.امثال شما وخواهرتان قاعدتا بایست وباید بشدت از من ستایش می کردید وبکنید که چطور با چنین جرثومه هار و وحشی وبی اعصاب وبلادیده ای بسر می برم.به نظر من خواهرتان بنده را خیلی دست کم گرفته است.این مطالبی را که اوبعضا تلفنی به من می گوید فقط نشانه بی عقلی وبدجنسی و…او می باشد.باید بشدت به افرادی که او را تحریک می کنند وباعث بدجنس شدن وریاکار شدن وبی عقل شدنش شده اند متذکر شد که هر چه سریعتر دست از این اقدامات خباثت آمیز وریاکارانه بردارند.اگر به زبان خوش حرف حالی شان نشد باید اینها را علنا معرفی نمود وبشدت منفور کرد.به هر صورت امیدوارم که همین الان یا روند آمدنم به خارج تسهیل شود ویا من هرچه سریعتر با بهترین افراد سازگار با معیارهایم ازدواج کنم.در باره کار هم برای هزارمین بار تکرار می کنم که 15 سال طی یک سلسله اقدامات بشدت جنایتکارانه هم پدرمادرم را کشتند هم مانع از ازدواجم شدند هم بیکارم نمودند وهم نگهداری جرثومه ای نظیر مسعود را به تنهائی به من سپردند.بنابراین باید هر چه سریعتر وبدون فوت وقت از طریق آمدن به خارج یا ازدواج با بهترین وعالی ترین افراد سازگار با تک تک معیارهایم جلوی بسیاری از قتل ها وبلایا واقدامات مقابله به مثل وخون وخون ریزی وفتنه های بسیار بزرگ را گرفت.والا تداوم این وضع ویا انحراف آن به مسیری خارج از چارچوب تصریح شده بنده می تواند دیر یا زود فجایع بسیاربسیار دلخراش ناگهانی وغیر قابل پیش بینی وشوک آور را به همراه داشته باشد.بنده به قول معروف نه عمر نوح را دارم ونه صبر ایوب را.ظلم وستم هم حدی دارد.اگر از آستانه اش بیشتر شود دودش به چشمان کسانی خواهد رفت که اصلا انتظارش را نخواهند داشت.در چنان شرایطی اقدامات مقابله به مثل فوق العاده بیرحمانه ودلخراش خواهد شد. امیدوارم اینها بدانند دارند چکار می کنند. اندکی اشتباه می تواند تبعات انفجاری ناگهانی داشته باشد وجگر افراد زیادی را بسوزاند. چه بهتر که هرچه سریعتر وهمین الان که فوق العاده بطرز فاجعه بار ونابخشودنی هم دیر شده توصیه های بنده مو به موعملی شوند.والا بعدا پشیمانی سودی نخواهد داشت.چرا که بنده جگر خیلی ها را خواهم سوزاند.وهیچ رحم وشفقتی نخواهم کرد.ودشمنان خودم را قصابی خواهم کرد.
  در پایان به خانم تان وآقا داوید سلام برسانید.
  متشکرم
  کاوه
  7/12/1393
  26/2/2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *